Fler hotas via SMS och e-post

De senaste åren har hot som framförs via SMS och e-post ökat stadigt med 10 % per år. Det är ofta kvinnor som får hoten av före detta pojkvänner.

I takt med att allt fler skaffar sig mobiltelefoner och datorer ökar också möjligheterna att skicka anonyma SMS och e-post med hot.

Män utsätts i allmänhet för större grad av hot, men det sker oftast ute på krogen direkt från en person.

Kvinnor är däremot den grupp som får mest hot via sms eller e-post. Hot som de utsätts för i sin hemmiljö. Det berättar Tommy Hoff vid polisen i Skövde, som tror att det finns ett stort mörkertal av oanmälda hot.

Trots att polisens statistik visar att hot via sms och e-post sällan blir verklighet så ska alla hot tas på allvar. Enligt polisen så har de som hotas inte sällan utsatts för trakasserier under en längre tid.