Svårt för äldre att prata om livsfrågor

1:32 min

Ny forskning visar att det behövs mer kunskap om äldres behov av samtal som berör existentiella frågor.

Hur känns det när vi står med våra frågor om döden och livet och ingen tar oss på allvar och lyssnar?

Ny forskning har lyft fram hur äldre som vårdas i sina hem har behov att prata om livsfrågorna men att personalen ofta saknar strategi för att hantera de svåra samtalen.

– Jag tror det behövs mer kunskap, mer förståelse för det här området, för att det ska bli lättare att hantera den här typen av samtal, säger Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap.