Låga löner för feriepraktik i några Skaraborgskommuner

1:53 min

I Vara och Skövde är kommunala feriepraktikanter bland de lägst betalda, visar SSU:s årliga sommarjobbsrapport. Bortfallet i enkäten är dock stort.

Ferieplatser ska sysselsätta unga utan att ersätta ordinarie personal. Med 55 kronor i timlön till 18-åringar i feriepraktik finns Skövde och Vara bland de tio kommuner som betalar minst i landet. 

– Vi tycker det är orättvist att det är stora skillnader mellan kommunerna i både antal platser som erbjuds och lönerna de erbjuds, säger Lina Ahl som är ordförande för SSU Skaraborg.

--Ungdomar väljer inte vilken kommun de föds och växer upp i.

SSU:s enkät ger långtifrån hela bilden av läget i just Skaraborg, eftersom bara 8 av kommunerna här har svarat om feriejobben Vad gäller sommarjobben finns svar från två av Skaraborgs kommuner.

RÄTTELSE: Tidigare har P4 Skaraborg rapporterat att SSU-enkäten placerar Vara i topp i landet med en lön på 122 kronor i timman till 18-åringar i sommarjobb.

 Vara kommun uppger att man ha fyllt 19 för att få den summan, sannolikt har det blivit ett felsvar i enkäten. 18-åringar tjänar 105:45, vilket ändå placerar Vara bland de tio kommuner som betalar bäst till den åldersgruppen.