LIDKÖPING

Efter felräkningen – personal kan få sluta

1:42 min

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Lidköping dras med ett stort sparkrav. Samtidigt minskar intäkterna från Migrationsverket och nu ser man över verksamheten.

– Oavsett om vi hade haft ett underskott eller överskott så hade vi i vilket fall som helst genomlyst vår verksamhet och det är det vi håller på med. Det är för att vi ska kunna förbereda inför 2018.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har ett sparkrav på 11 miljoner kronor. Orsaken är den sedan tidigare kända felräkningen av intäkter för integration på sju miljoner kronor, till det kommer ökade kostnader för HVB-placeringar och resultatförbättrande åtgärder som gäller alla nämnder och förvaltningar inom kommunen.

Framöver kommer kommunen också få mindre intäkter för integrationsarbete då inflödet minskat. Nu ser man över vilka åtgärder som ska vidtas och bland annat kan personal få sluta.

– Till exempel att vi blir färre personal inom den här förvaltningen, säger Helene Smith.

Att folk får gå?

– Så kan man ju välja att uttrycka sig eller att det finns möjligheter att ställa om arbetet till andra arbetsuppgifter eller andra förvaltningar till exempel inom kommunens regi.