Lisa Holms mördare vill till Litauen trots allt

Lisa Holms mördare, Nerijus Bilevicius, vidhåller att han vill avtjäna sitt livstidsstraff i hemlandet Litauen. Det framgår i en skrivelse från hans advokat.

Förflyttningen var något som Nerijus Bilevicius själv bett om för att få komma närmare sin familj.

Men i går berättade Bilevicius advokat Björn Hurtig för P4 Skaraborg att hans klient kan ha ändrat sig i frågan. 

Orsaken är en dom från Europadomstolen som slår fast att Litauen kan anses bryta mot Europakonventionen eftersom livstidsdömda sällan får sitt straff tidsbestämt – vilket är möjligt i Sverige.

Advokat Björn Hurtig lämnade under dagen in ett yttrande till kriminalvården där det framgår hur Bilevicius vill ha det.

Där framkommer det att Nerijus Bilevicius inställning är att han vill bli flyttad till sitt hemland Litauen för att avtjäna resten av sitt livsstidsstraff där. I skrivelsen motiverar hans advokat förflyttningen så här:

"Bilevicius har, som han uttrycker det, "ingenting" i Sverige. Till skillnad från situationen för andra intagna, som han ser får regelbundna besök av sina familjer, finns det ingen praktisk möjlighet för hans familj att besöka honom i Sverige...

... Även om Bilevicius i framtiden skulle få sitt straff tidsbestämt här i Sverige, skulle det, då han blir villkorligt frigiven, inte finnas någonting för honom att komma tillbaka till i sitt hemland... Beviljas hans ansökan om verkställighet i Litauen skulle Bilevicius i vart fall ha möjlighet till regelbundna besök av sina nära och kära och därmed - till skillnad från nu- ha något i sitt liv att glädjas åt (jfr artikel 8 Europakonvensionen). Utifrån Bilevicius perspektiv är det sålunda en fortsatt vistelse i svensk anstalt som vore omänsklig."