P4 SKARABORG

Våldet mot kvinnorna

P4 Skaraborg har under veckan belyst ämnet kvinnovåld. Här kan du ta del av rösterna.

Varje år inkommer närmare 700 ärenden som rör våld mot kvinnor till Polisen i Skaraborgs enhet för relationsrelaterade brott. P4 Skaraborg har belyst våldet mot kvinnorna genom att samla in röster från berörda, experter och boende i Skaraborg.

Här kan du ta del av rösterna:

Sofia om livet efter misshandeln

Prästen saknar samtal om och med män

Behandlingsprogram mot våld i relationer

Organisationen Män på gång i Skaraborg

Svårt för polisen att utreda våldsbrott i relationer

Unga röster om kvinnovåldet

Enheten för relationsrelaterade brott har utökats

Utväg Skaraborg vill visa vägen ur våldet

När kvinnovåld går till åtal finns stöd att få

Lotta levde med en våldsam man