KVINNOVÅLD

När kvinnovåld går till åtal finns stöd att få

1:35 min

När anmälan om mäns våld mot kvinnor går vidare till åtal och tas upp i rättssalen finns det mycket hjälp och stöd att få för kvinnan, säger advokat Therése Tsarouchas från Skövde.

Advokat Therése Tsarouchas har arbetat med kvinnofridsärenden i många år.

Hon tycker att kvinnor vars fall tas upp i rättssalen ska förbereda sig och berätta om sin oro inför att möta gärningsmannen i rättssalen.

– Det finns mycket hjälp att få. Man kan få ett juridiskt biträde som är med under hela processen. Man kan ta hjälp av stödpersoner, det finns kvinnojour, brottsofferjour och behöver man praktisk hjälp kan man få hjälp via Kvinnohuset och socialtjänsten.