BRANDRISK

Eldningsförbud i hela Skaraborg

0:34 min

Det råder från onsdagen eldningsförbud i hela Skaraborg. Orsaken är att det är torrt i markerna.

Eldningsförbudet gäller i samtliga kommuner i Skaraborg.

Under rådande förbud är det inte tillåtet att ute i skog och mark använda engångsgrill, använda stormkök, göra upp eld eller grilla direkt på marken eller använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier.

Att bryta mot förbudet är enligt räddningstjänsten straffbart och kan leda till böter eller fängelse, om brottet är grovt.

Eldningsförbudet i Skaraborg omfattar inte i den egna trädgården eller på iordningställda grillplatser.