FALKÖPING

Kommunen ska utbildas i suicidprevention

1:15 min

I november kommer anställda på Falköpings kommun gå en kurs i hur man hanterar psykisk ohälsa och självmord.

Vi har väl båda som målsättning att vi ska kunna sprida information om psykisk ohälsa, för att på så sätt minska den okunskap och stigmatisering som råder i samhället, säger två av deltagarna Nathalie Viktorsson och Emelie Westerling som är boendestödjare i Falköping.