Så minskar Grästorp matsvinnet

2:52 min

Grästorp är en av kommunerna som inte mätt hur mycket mat man slänger i förskola, skola och äldrevård.
Kommunen anser inte att man har resurser till det – istället fokuserar man på egna lösningar.