Hjo

Journalist JO-anmäler kommun

2:44 min

Hjo kommun har JO-anmälts då kommunen sedan årsskiftet inte längre lämnar ut handlingar inför utskottens möten.
Bakom anmälan står Lars-Ola Carlén på Hjo tidning.