Stadig minskning under 2010-talet

Mjölkbönderna i Sverige blir allt färre

2:02 min

Under 2010-talet har nära hälften av mjölkbönderna lagt av och nu är det bara drygt 3100 kvar i landet.

Även mängden liter producerad mjölk minskar i Sverige och antalet kor gör detsamma, enligt statistiken som presenteras av jordbruksverket fanns det 2009 över 355 000 kor, nu är de nere i drygt 300 000.