Förskolan Hjortgården stängs

Efter åratal av problem med luften så har miljö- och hälsoskyddsnämnden i Mariestad nu förbjudit förskoleverksamhet i Hjortgårdens lokaler.

Den 15 januari ska skolan vara tömd, skriver Mariestadstidningen.

Bakgrunden till beslutet är en rapport fån det konsultföretag som analyserat inomhusluften och funnit kemikalierester.

Strax före jul beslutas vart de 14 anställda och 54 barnen ska flytta.