Svenska grisar hotas av dödssmitta

Grissjukdomen PMWS håller på att bli ett hot mot de svenska grisproducenterna.
Under de senaste åren har den svåra grissjukdomen spridits till allt fler gårdar.

Nu finns smittan på 26 svenska gårdar och 20 misstänkta utbrott utreds, enligt Svenska Dagbladet.

Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome gör att smågrisar slutar växa och kan utveckla gulsot och diarréer.

I de drabbade svenska besättningarna är dödligheten 8-12 procent.