KSS kritiseras av Socialstyrelsen - igen

Kärnsjukhuset i Skövde kritiseras av socialstyrelsen för bristande rutiner på akutmottagningen.
Socialstyrelsen kritiserar bland annat att det är undersköterskor istället för sjuksköterskor som tar emot akutsökande, något som på andra sjukhus lett till att patienter dött i väntrummet.

Socialstyrelsens allvarligaste kritik är att det inte sker ett s.k. triage-omhändertagande av patienter till akutmottagningen. Det innebär att en sjuksköterska som första åtgärd gör en snabbundersökning för att fastställa att patientens liv inte är i fara.

Triage görs rutinmässigt på större sjukhus för att se till att exempelvis människor med en lätt hjärtinfarkt eller stroke behandlas direkt och inte blir sittande i väntrummet i väntan på sin tur.

Enligt Ulla Norberg på socialstyrelsen så finns det exempel på patienter faktiskt har dött i väntrummet därför att sjukhuset saknar triage-mottagande. Det har inte skett på KSS, men det är undersköterskor som tar emot patienter och socialstyrelsen är också kritisk till att patienter ofta lämnas utan tillsyn i undersökningsrum tills dess att en läkare tar emot.

De här bristerna i patientsäkerheten påpekades av Socialstyrelsen redan i mars 2004 - men när de gjorde ett uppföljningsbesök i oktober i år så var de ännu inte åtgärdade.

Men Els-Marie Raupach som är divisionschef på KSS förstår inte kritiken. Enligt henne gjorde Socialstyrelsen inget påpekande 2004, utan att triage då bara togs upp till diskussion.

Att det tagit tid föklarar Els-Marie Raupach bland annat med att man har haft andra strukturförändringar att jobba med på akuten och att man har utrett frågan väl.
- Jag tycker att vi har en väldigt bra vård och omhändertagande på akutmottagningen idag. men inget är så bra att det inte kan bli bättre, säger hon till Sveriges Radio Skaraborg.