Kronofogden är mest utsatt för hot och våld

Kronofogdar är den yrkesgrupp inom rättsväsendet som oftast råkar ut för hot eller våld.
Det framgår av den undersökning gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå).
Sigvard Eriksson på kronofogdemyndigheten i Skövde är en av dem som hotats:
- Den första gången kändes det väldigt obehagligt. Det blev en tankeställare och jag undrade ”hur ska jag göra nu”. Jag kan inte säga att jag blivit van, men det är annorlunda nu, säger han.  

I samarbete med Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har Brå studerat omfattningen av hot, våld och trakasserier som syftar till att påverka tjänstemännens yrkesutövning.

Resultaten i rapporten baseras på omkring 4 500 enkätsvar och 50 intervjuer med anställda vid ovanstående myndigheter. 

Av dem som svarat på enkäten har 12 procent uppgett att de någon gång under perioden 1 januari år 2004 till sommaren 2005 har varit utsatta för allvarliga trakasserier, allvarliga hot eller våld.

Mest utsatta är de kronofogdeinspektörer som arbetar med indrivningsverksamhet. Var femte inspektör har drabbats. Sigvard Eriksson betonar att Skaraborg inte har samma frekvens av hot som man kan se på nationell och regional nivå, men det har ändå blivit tuffare tag, och oftast jobbar fogdarna i par när de är ute på fältet och jobbar.

- Då finns det alltid en backup om något skulle hända, då det är en fördel.

Rapporten visar också att tjänstemän inom Skatteverket är de som är minst utsatta. Drygt 3 procent har i enkäten svarat att de utsatts.
Eftersom enkäten är den första i sitt slag går det inte att säga om problemen generellt sett ökat eller minskat.