Coop säljer fastigheter

Coop Forum-butikerna i Skara och Skövde har sålts till det holländska företaget ING Real Estate. Försäljningen är en del i Coops försäljning av fastigheter i Sverige som inbringat sammanlagt 4,2 miljarder kronor. Enligt Tomas Evertsson, chef för Coop Sverige, ska pengarna bland annat användas till prissänkningar.

Coop har sålt sammanlagt 129 fastigheter i Sverige för 4,2 miljarder kronor. 13 av de sålda fastigheterna är stormarknader och efter försäljningen äger nu Coop bara en av fastigheterna som inhyser Coop Forums butiker, och det är den i Borlänge.

Prissänkningar kommer att göras genom satsningar på olika typer av produkter, såväl kända märkesvaror som billigare lågprisalternativ.

De 4,2 miljarder kronor som Coop nu fått loss via försäljningen av 129 fastigheter i Sverige kommer även att användas till att betala av lån samt till investeringar i nya stormarknader och utveckling av nuvarande butiker.