Nytt naturreservat på gång i Karlsborg

Ett nytt naturreservat kan nu skapas i Karlsborgs kommun intill Tivedens nationalpark.

Under 2004 genomförde Naturvårdsverket och länsstyrelserna en naturvärdesbedömning av all statlig skogsmark. Efter en inventering föreslog Naturvårdsverket för Götalands del att 143 områden på Sveaskogs mark skulle ges formellt skydd.

Totalt kan 20 nya naturreservat bildas i 16 kommuner i Götaland, på marker som statliga Sveaskog nu säljer till Naturvårdsverket.