Forskning förebygger olyckor med skrämda hästar

En orolig och rädd häst kan orsaka allvarliga olyckor för människan. För att förhindra dessa olyckor har en studie gjorts vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara där man undersökt i vilka situationer som dessa olyckor sker.

- De som har varit utsatta för olyckor med hästar berättar att ofta var bakgrunden till olyckan att hästen hade blivit plötsligt rädd och reagerat hastigt, berättar kvinnan bakom arbete, etologen Janne Winther Christensen vid SLU i Skara.

På mändagen presenterades Janne Winther Christensens forskningsresultatet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. I undersökningen har unga hingstar studerats i olika situationer där de utsatts för dofter och ljud. Man har också studerat hur de reagerat inför vissa hinder. Resultatet visade att hästen blir lugnare vid hastiga händelser genom en gradvis inlärning av vissa moment.

Janne Winther Christensen hoppas nu att med hennes forskningsresultat kommer människor som arbetar med hästar kunna få en säkrare relation till djuren:

- Det kan lära oss att bättre förstå hur vi kan träna hästar att inte reagera med rädsla, och på så sätt undvika olyckor inom hästhållningen, säger hon.