Protester mot försäljning av skola i Grästorp

Att Grästorps kommun ska sälja Oskarsskolan - en byggnad från början av 1900-talet - har lett till protester från flera håll. I byggnaden finns i dag Grästorps museum.

- Man kan kalla det hyckleri till och med, säger Grästorpsbon Rolf Ahlberg som i ett medborgarförslag satt sig emot kommunens planer på försäljning.

Han anser att Grästorps kommun som varje år delar ut ett kulturpris borde vara mer kulturella genom att spara kulturella byggnader och samlingar.

Det är inte bara Rolf Ahlberg som lämnat in medborgarförslag till kommunen, det finns ännu en privatperson och dessutom har föreningen Aktiva Seniorer protesterat mot kommunens beslut om försäljning.

Försäljningen av Oskarsskolan kommer dock att bli verklighet. Om inget oförutsett inträffar räknar man med att kunna anta ett anbud på fastigheten i april och den nya fastighetsägaren ska få tillträde till skolan i juni.

Grästorps kommunchef Peter Beicher berättar att det har kommit in anbud på fastigheten och troligtvis byggs skolan om till hyreslägenheter.

- Det finns en efterfrågan på större hyreslägenheter. Smålägenheter har vi gott om men vi har inte någon större omfattning av stora lägenheter, säger han.

I köpekontraktet kommer kommunen att skriva in att inga förändringar får göras av Oskarsskolans exteriör. Dessutom så kommer kommunen att bli hyresgäst i fastigheten. Man ska nämligen hyra plats för Grästorps museum. Men det blir mindre plats än idag.

- Det kommer inte att ha lika många kvadratmeter lokalyta utan kommer att inrymmas i en del av Oskarsskolan, berättar Peter Beicher.