Kulturrådet fördelar miljoner till museer

Kulturrådet fördelade igår nära 225 miljoner kronor till museer och bibliotek. Bidragen går till kostnader för personer som anställs för att vårda och tillgängliggöra föremål och samlingar.

Västra Götalandsregionens natur- och kulturarvsförvaltning, får sammanlagt 5,5 miljoner kronor. Under den förvaltningen ligger Västergötlands museum i Skara, men det framgår inte hur mycket av pengarna som museet i Skara får del av.

Länskonstmuseet i Skövde, får 625 000 kronor för en satsning på Kvinnlig Skandinavisk Konst.

Stifts- och landsbiblioteket i Skara får 360 000 kronor för ett kart- och bildprojekt. Vänermuseet i Lidköping får 257 000 kronor för att vårda sitt fotografiska arkiv.