Ambulanschef tillbakavisar kritik från Socialstyrelsen

Antalet högprioriterade larm till ambulanserna i Skaraborg har ökat markant de senaste åren och det får till följd att personalen ibland bryter mot regelverket.

Det anser socialstyrelsen, som menar att detta kan ligga till grund för den miss som ambulanspersonalen gjorde i samband med en utryckning i fjol då man lämnade kvar en patient i hemmet. Patienten dog senare efter en längre tids vård på sjukhus.

Else-Marie Raupach, divisionschef och ansvarig för ambulansverksamheten vid Kärnsjukhuset i Skövde, håller inte med socialstyrelsen. Hon anser att det var den mänskliga faktorn och ingenting annat som låg bakom de felaktiga beslut som togs i samband med en utryckning förra året.

Då lämnades en patient kvar hemma sedan ambulanspersonalen ansett att han inte behövde tas med till sjukhus. Det beslutet skulle man inte tagit utan att personalen först kontaktat läkare.

Socialstyrelsen menar att den ökande arbetsbelastningen för ambulanspersonelen under de senaste åren har gjort att personalen är mer benägen att tänja på gränserna idag.

Men det är ett resonemang som Raupach säger att det inte finns täckning för. Det fanns ingen stress att tala om vid det här tillfället menar hon:

- De upplevde inte att de hade någon hög arbetsbelastning just då.

Socialstyrelsen kritiserar också ambulansernas dokumentationsrutiner, men även det avvisar Raupach. Det var en enskild anställd som gjorde ett misstag och något fel på rutinerna det är det inte menar hon:

- Av någon anledning så fullföljde man inte dokumentationen som man borde ha gjort. Och varför man inte gjorde det kan egentligen bara den person som inte gjorde det svara på.