Tysk advokat frias från anklagelse om djurplågeri

Den tyske advokaten Jürgen Rieger friades på onsdagen av Mariestads tingsrätt från anklagelsen om djurplågeri. Han stod åtalad för att ha gett sina djur på Sveneby Säteri för lite mat och vatten och struntat i renhållningen.

Åtalet mot Jürgen Rieger grundades på ett stort antal vittnesmål från veterinärer, miljöinspektörer och andra personer som deltog i inspektioner på Sveneby säteri.

Där bedrev Rieger köttdjursproduktion som sköttes så illa att myndigheternma omhändertog djuren och Rieger belades med djurförbud.

Men när saken hamnade i tingsrätten, räckte det inte för att ge en fällande dom. Det beror på att olika vittnen haft olika uppfattning om huruvida djuren verkligen utsattes för lidande.

Det finns gott om film och bilder som dokumenterat djurens situation. Och tingsrätten säger att de bilderna visserligen tydligt visar att just de djuren måste ha utsatts för lidande.

Men Rieger frias ändå, därför att tingsrätten menar att han som djurägare inte personligen kan hållas ansvarig för den dagliga tillsynen. Dessutom saknas det som jurister kallar uppsåt, det vill säga att någon verkligen vill begå ett brott, i det här fallet att plåga djur.

Eftersom man på Sveneby rutinmässigt kallade på veterinär när djur blev sjuka, så kan Reiger inte gärna med berått mod ha velat utsätta djur för lidande, menar tingsrätten.

Åklagare Mats-Olov Johansson vill inte uttala sig om domen, han ska först läsa den och sen bestämma om han överklagar eller ej.