Nior i Mariestad vittnar om fylla och sexövergrepp

15-åringar i Mariestad har drabbats av skador och blivit bestulna i samband med att de druckit alkohol. Det kommer fram i en undersökning bland alla niondeklassare i Mariestad.
Flera av ungdomarna uppger att de utsatts för sexuellt tvång eller haft oönskat sex i samband med att de druckit.
I undersökningen svarar tonåringarna också att det inte är särskilt svårt att få tag i alkohol.
Folkhälsorådet i Mariestad ska nu arbeta på att förändra attityderna till alkohol och andra droger.

Över 300 elever i årskurs nio i Mariestad har svarat på undersökningen om alkohol- och drogvanor. Många av eleverna uppger att de blivit bestulna, skadat sig, bråkat med andra eller tvingats till sex i samband med att de druckit alkohol.

Det kommer också fram i svaren att det inte är särskilt svårt att få tag i alkohol. De flesta får den av äldre kompisar eller av föräldrarna.

Positivt i Folkhälsorådets undersökning är att antalet nior som druckit alkohol det senaste halvåret minskat med nio procent i Mariestad sedan 2002, då en likadan undersökning gjordes. Rökningen har också minskat som helhet men fördelningen mellan killar och tjejer har förändrats - nu är det fler tjejer som röker.

Men det som överskuggar allt annat är ändå de problem ungdomarna uppger att de råkar ut för när de druckit alkohol. Folkhälsorådet siktar in sig på att förändra attityder till alkohol, droger, tobak och en sund livsstil. Men det är inte gjort i en handvändning, säger folkhälsoplanerare Anneli Alexander.

- Helst ska de här ungdomarna naturligtvis inte dricka alkohol alls. Om de ändå gör det, så får de inte tappa kontrollen, och framför allt flickorna måste lära sig att de har rätt att säga nej till sex, säger Anneli Alexander.