Rehabiliteringscenter för hundar och hästar planeras i Skara

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLUs  ladugård vid Brogården utanför Skara kan bli ett rehab-center för hästar och hundar. Det handlar om en mångmiljon investering. Förutom SLU deltar även Blå stjärnans djursjukhus och ATG i projektet. I Sverige saknas idag ett rehabiliteringscenter för djur där det bedrivs forskning och utveckling.

Ladugården vid Brogården rustades i slutet av 90-talet för flera miljoner för att kunna genomföra ett EU-projekt om hur ammoniakutsläpp från mjölkgårdar kan begränsas. När projektet avslutades 2003 stängdes ladugården. Men nu finns det alltså planer på att åter släppa in miljoner och djur i ladugården.