Foderfabriker slås samman i Lidköping

Två foderfabriker i Lidköping blir en. Det har styrelsen för Lantmännen Lantbruk beslutat som en åtgärd för att spara pengar. Och uppemot ett tjugotal personer kan komma att mista jobbet.

- Idag gör vi nötfoder i en av fabrikerna och gris- och fjäderfäfoder i den andra. Nu kommer vi investera i en av fabrikerna så att vi där har möjlighet att göra samtliga foderslag, säger Lennart Nilsson, foderansvarig på Lantmännen i Lidköping.

Hur mycket som ska investeras i den foderfabrik som blir kvar - den i östra hamnen - det är för tidigt att sia om, säger Lennart Nilsson. Men det handlar om betydande summor.

Den bakomliggande orsaken är en minskande produktion. Och två fabriker är helt enkelt en för mycket när fler och fler lantbrukare själva blandar sitt foder.

- Det sker en allt större gårdstillverkning utav foder, så vi räknar med att inom en treårsperiod så kommer våra tillverkningsvolymer med i storleksordningen 15 procent. Och vi har ett behov av att sänka våra totala kostnader, säger Lennart Nilsson.

Allt som allt hoppas man spara runt tio miljoner kronor på hopslagningen samtidigt som ett tjugotal personer ser ut att bli övertaliga.

- Det är givetvis alltid negativt att behöva minska antalet medarbetare, men det är nödvändigt om vi ska kunna vara en tillräckligt bra affärspartner för våra kunder även i framtiden.