Sju regionala partier i regionvalet

Sju regionala partier ställer upp i regionvalet i Västra Götaland i höst, vid sidan av de etablerade partierna. Av dessa finns ett med i regionpolitiken sedan tidigare, det är Sjukvårdspartiet. Ett av partierna är nybildat, nämligen Västra Götalands befrielsefront.

I kommunvalen i Skaraborg finns det än så länge inga nybildade partier som ställer upp.

Tisdagen är sista dagen för den som vill registrera ett parti inför höstens val.