Regeringen får bakläxa om minkförslag

Landets pälsdjursnäring får medhåll av Lagrådet när det gäller minkars tillgång till badvatten.
Lagrådet motsätter sig regeringens krav på att minkarna ska ha möjlighet att simma i vatten eftersom man anser att regeringens skäl för att införa kravet i djurskyddslagen inte är övertygande.

Lagrådet påminner också i sitt yttrande om att enligt regeringsformen får begränsningar i rätten att utöva näring endast införas för att skydda angelägna allmänna intressen.

Regeringen vill att de nya, strängare reglerna för minkfarmar skulle träda i kraft den 1 januari 2007 med en tvåårig övergångsperiod.