Klart för samlad barn- och ungdomssjukvård i Mariestad

Nu kan Mariestads Sjukhus börja bygga ett barn- och ungdomscenter. Efter nästan fyra års väntan beslutade Regionstyrelsen på tisdagen om pengar till centret, som beräknas bli klart hösten 2007.

Vid regionstyrelsens möte på tisdagen belsutades det om 43,3 miljoner kronor till byggnationen av Barn- och ungdomscentret.

Nytt är att UNE - Utredningsneurologiska Enheten - som förut kallades ADHD-enheten också ska ingå i Barn- och ungdomscenter. Tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin, barnhabiliteringen och barn- och ungdomsmedicin, verksamheter som idag finns på olika ställen.

När allt finns samlat på ett och samma ställe kan man samarbeta på ett helt annat sätt än idag, , menar Anita Frisk, sjukhusansvarig på Mariestads sjukhus:

- Det gör att processerna som idag ser långa ut kan kortas i många, många led. Och förhoppningsvis väntetiderna bli kortare.

På Utredningsneurologiska enheten kommer det dessutom att bedrivas forskning.