Tidsfråga innan fågelinfluensan når Skaraborg

Sedan den aggressiva formen av fågelinfluensavirus hittats i Oskarshamn är det bara en fråga om tid innan döda fåglar kommer att hittas även här i Skaraborg.
- Risken för att även tamfjäderfä ska drabbas har också ökat, säger länsveterinär Ingrid Eilertz.
Enligt länsveterinären är det väldigt viktigt att följa  rekommendationen om att hålla höns och kalkoner inomhus, även om man bara har några få.

Risken för att människor ska smittas bedömer hon däremot som extremt liten.

- För att det ska kunna hända måste man leva väldigt nära den smittade fågeln och så lever vi inte i Sverige. 

Att människor skulle kunna smittas av andra djur är också osannolikt, enligt Eilertz: 

- Kattdjur kan vara bärare men mig veterligen har man aldrig visat att smittan gått vidare till människa. Jag bedömer att det inte finns någon risk med våra katter.