Nya skatteregler för idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen kan få nya och tydligare skatteregler.
En utredning ledd av riksdagsledamoten Kjell Norström från Skara vill slopa reklamskatt för klubbarna, införa sparkonton för proffs och ta bort skatt på domares reseersättningar. Allt för att stävja svartbetalningen inom idrotten.

Idrottsskattekommittén lämnade på torsdagen över sitt betänkande till finansminister Pär Nuder.

För att underlätta för professionella i individuella sporter föreslås ett idrottsutövarkonto. Många proffs får mycket höga inkomster under några få år och behöver därmed sprida ut dem för att inte en stor del ska försvinna i skatt. På kontot ska idrottsutövare kunna spara inkomster, till exempel prispengar, i upp till tio år.

Först när pengarna plockas ut beskattas det som vanlig lön. Därmed skulle det finnas ett nytt alternativ till att bilda bolag eller lämna Sverige.

-Det kan bli så att en och annan avstår från att flytta, säger Nordström.

Idrottsklubbarna är i dag, som ideella föreningar, skattebefriade så länge vissa villkor uppfylls. Ett är att inkomsterna ska finansiera en allmännyttig verksamhet öppen för alla. Det är i dag oklart hur stor den professionella delen får vara. Utredningen föreslår att andelen ”proffs”, aktiva som tjänar mer än 20 000 kronor om året, inte ska få vara fler än 25 procent av klubbens aktiva.

Dagens regler för skattefrihet innebär också att minst omkring 75 procent av intäkterna ska ha direkt koppling till idrottsverksamheten. Utredningen vill att skattepliktiga intäkter i framtiden skiljs ut från det övriga så att skatt kan tas ut på endast en viss inkomstkälla.

Biljett- och sponsorintäkter, uthyrning av tennisplaner, korvförsäljning vid matcher eller liknande föreslås även i framtiden vara skattebefriat.

När det gäller till exempel mer omfattande kioskverksamhet, bingo och lotterier så ska det, enligt förslaget, fortsätta att vara skattebefriat så länge inte konkurrensen snedvrids. Utredningen bedömer att denna nya regel inte innebär någon förändring för klubbarnas bingon eller lotterier.

Souvenirförsäljning skall vara skattefri om värdet på varan inte överstiger 800 kronor. Idrottsföreningars försäljning av souvenirer har ökat markant de senaste 10-15 åren.

Utredningen vill också låta klubbarna slippa reklamskatten på intäkter från till exempel tröjreklam. Någon större skattelättnad blir dock inte för idrottsrörelsen som helhet. Föreningarna betalar totalt in 72 miljoner kronor årligen till statskassan.

TT