Osorterade rivningsmassor grävdes ner i marken

Osorterat rivningsmaterial från två byggnader i Grästorps kommun har grävts ner i marken ute i skogen, i stället för att lämnas till återvinningsstationen, där det hör hemma.
Entreprenören som kommunen anlitade valde att använda rivningsmassorna som utfyllnadsmaterial på sin egen skogsväg.

Det var i slutet av februari som de nedgrävda rivningsmassorna upptäcktes.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan-Åke Rosén säger till SR Skaraborg att tegel- och betongrester kan användas som utfyllnadsmaterial i till exempel vägar, men bara om rivningsmassorna först noggrannt sorterats. Det hade inte skett i det aktuella fallet.

- I detta fallet har de här tegelresterna varit uppblandade med lite för mycket annat avfall - plastavfall, kablar och skrot. Det har varit för dåligt sorterat, säger Jan-Åke Rosén.

Entreprenören själv hävdar att tekniska problem med utrustningen lett till att osorterade rivningsmassor hamnat i marken.

Men miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan-Åke Rosén godtar inte den förklaringen och menar att entreprenören måste gräva upp rivningsmassorna igen.
Plast, metallskrot och annat som inte hör hemma i naturen ska entreprenören därefter lämna in till återvinningsstationen.

Händelsen ska nu utredas och utredningen ska visa om entreprenören gjorts sej skyldig till miljöbrott när han inte lämnade rivningsmassorna till Grästorps återvinningsstation.

Jan-Åke Rosén menar att även om det inte behöver gå så långt som till en anmälan om brott så kan händelsen leda till en bättre uppföljning från kommunens sida kring var rivningsmaterial egentligen tar vägen.