Skolor får pengar för internationellt samarbete

Skolor i Västra Götaland får 888 000 kronor till olika internationella skolprojekt. 150 000 av dem går till skolor i Skaraborg.

Vadsbogymnasiet i Mariestad 6000 kronor för ett samarbete med en skola i Ungern.

It-gymnasiet i Skövde beviljas 65 000 kronor för ett skolprojekt i Frankrike.

Katedralskolan i Skara får 51 000 kronor och Lagmansgymnasiet i Vara 28 000 kronor för samarbete med Spanien.

Det är den statliga myndigheten Internationella programkontoret som beviljat sammanlagt drygt 7 miljoner kronor till skolor över hela landet för samarbete med skolor i utlandet.