För bullriga förskolor i Skövde

Arbetsmiljöverket kräver nu att två förskolor i Skövde innan den andra maj i år ska vidta åtgärder för att minska bullernivån. Detta efter det att verket under vintern genomfört så kallade bullerinspektioner på en rad förskolor, skolor och fritidshem i bland annat Skaraborg.

Ett av arbetsmiljöverkets krav är att ventilationssystemet på en av förskolorna måste ses över. Utöver det måste förskolorna utföra ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete.