Inga pengar från kommunen för Japanresa

Det blev som väntat avslag på den ansökan om bidrag till en Japanresa som studenter på Formakademin i Lidköping lämnat in till Kultur- och fritidsnämnden i Lidköping.

- Den lilla budget vi har ger oss inte möjlighet att ge pengar till olika former av studieresor. Men det är ett väldigt lovvärt initiativ, säger Bengt-Arne Bengtsson som är ordförande i nämnden.

Formakademin ville åka till Japan för att lära sig mer om synen på keramik och hantverk där och på så sätt bevara keramiktraditionen hemma i Lidköping.

Resan i april kommer att genomföras trots avslaget, säger Veronica Larsson och Gülbin Kulbay från utbildningen.

Men de inplanerade studiebesöken hos konstnärer och keramikfabriker på olika håll i Japan måste ställas in.