Personel på äldreboende får gratis arbetskläder

Nu är det klart att vårdpersonalen på äldreboendet Frejan i Skara kommer att få gratis arbetskläder. Ett år efter att personalen framförde sitt krav på rätten till arbetskläder har nu kommunens omsorgsnämnd gett med sig.

- Vi ska fira detta, säger Ann-Christin Olsson som jobbar i hemvården på Frejan.

Idag får personalen bekosta sina arbetskläder själva, till skillnad från annan personal i kommunen som till exempel på tekniska kontoret.

Ett år efter personalens brev har nu omsorgsnämnden bestämt att personalen ska få arbetskläder. Ann-Christin Olsson menar att det är ett viktigt beslut.

Enhetlig arbetsklädsel hos personalen innebär en trygghet för både patienter och anhöriga, att man vet vem som tillhör personalen. Men arbetskläderna spelar också en viktig roll när det gäller hygienen, enligt Ann-Christin Olsson.

Snart är tiden förbi när personalen tar med sej smutsiga arbetskläder hem för att tvätta. Men bortsett från att det blir hygieniskt och praktiskt menar Ann-Kristin Olsson att fria arbetskläder är symboliskt viktigt:

- Vi har lärt oss att man inte ska ge upp så lätt. Man ska verkligen lägga fram sina synpunkter och jobba för det man tror på.