Rådjuren svälter i vinter

Rådjuren i Skaraborg svälter på grund av den snörika och kalla vintern.
Enligt Benny Nilsson på Svenska Jägareförbundet riskerar hälften av rådjuren i Skaraborg dö av svält.

- Snön gör att de får svårt att hitta mat och svårt att förflytta sig. Det kostar väldigt mycket energi, säger Benny Nilsson på Svenska Jägareförbundet i Skaraborg.

Även om det skulle börja töa och snön skulle försvinna skulle ändå många rådjur svälta ihjäl på grund av att de redan är svaga.

Redan nu har jägare träffat på ihjälsvultna rådjur i Skaraborg, och enligt Benny Nilsson krävs drastiska åtgärder för att stoppa en stor dödlighet.

De redan svältande rådjuren behöver lättsmält kost som tidigt skördat ensilage, rotfrukter, frukt och grönsaker, berättar Benny Nilsson. Och för att underlätta för rådjuren att förflytta sig krävs plogade vägar på åkrarna.