Lidköping kan återigen få etanolfabrik

I fjol såldes rekordmycket etanol som bilbränsle i Sverige.
Två större företag vill nu undersöka möjligheterna att bygga en helt ny etanolfabrik i östra hamnen i Lidköping.

Det var 1987 som Lantmännen lade ner sin etanoltillverkning i Lidköping efter att den gått med förlust sedan fabriken invigdes 1984.

En Göteborgskonsult har nu fått uppdraget av två hittills okända företag, att undersöka förutsättningarna för att på nytt driva en etanolfabrik i Lidköping - etanol som ska tillverkas av vete.

Företagen är intresserade av industrimark öster om värmeverket vid hamnen i Lidköping.

Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden i Lidköping säger ja till att ge företagen option på marken under ett års tid. Under tiden ska företagen undersöka möjligheterna att få fabriken lönsam.

Enligt handläggaren Kristina Lundgren på Lidköpings kommun så är det kommunens läge i ett stort spannmålsdistrikt, och vid en stor hamn, som gör läget intressant.

Samtidigt som intresset finns att bygga en etanolfabrik i Lidköping planerar Lantmännen för att bygga ut sin fabrik i Norrköping eller att bygga ytterligare en fabrik i Mälardalen.

Orsaken är även här det ökade intresset för miljöbilar, som kan köras på etanol som blandas i bensinen.