Ingen kameraövervakning på skadedrabbad skola

Det blir inga övervakningskameror på Tunaholmsskolan skolgård i Mariestad.
Länsstyrelsen säger nej.

Efter en lång tids kostsam skadegörelse ansökte kommunen om tillstånd att montera upp övervakningskameror på Tunaholmsskolans skolgård. Kommunen ansökte samtidigt om att få sätta upp övervakningskameror även på Vadsbogymnasiets fasad.

Men länstyrelsen säger nej till fem av dem sex kamerorna. Endast en kamera får sättas upp - på Vadsbogymnasiet.
Enligt länsstyrelsen skulle de övriga övervakningskamerorna vara ett för stort ingrepp i den personliga integriteten eftersom de skulle filma ett alltför stort område.