Lindriga skador efter olyckan på 26:an

En trafikolycka inträffade på väg 26 strax utanför Skövde vid 8.30 på måndagsmorgonen. En lastbil svängde höger och de båda bakomvarande minibussarna körde in i den.Sex personer fördes till Kärnsjukhuset i Skövde. En person kvarligger för vård av lindriga skador. Övriga fem kunde snart lämna KSS.