Barnavårdscentraler börjar mäta BMI

För att förebygga fetma och övervikt ska alla barnavårdscentraler nu börja mäta BMI, Body Mass Index på fyraåringar. BMI är ett sätt att jämföra vikt med längd och på så sätt konstatera eventuell övervikt.

- Det är viktigt att hjälp överviktiga barn i tidig ålder, då löper barnen mindre risk att drabbas av fetma säger Gunilla Thorn, Dietist i Tibro.

Övervikt och fetma ökar bland barn och ungdomar och för att förebygga barnfetman så ska alla barnavårdscentraler nu börja mäta fyraåringars BMI.

På så sätt hittar man tidigt barn i riskgruppen säger Gunilla Thorn som påpekar att fetma också är en ärftlig sjukdom. Därför ska även föräldrar tillfrågas om längd och vikt. Men det är upp till föräldrarna själva om deras BMI ska mätas.

- Jag skulle nog inte själv ha något problem med det men jag kan tänka mig att ganska många skulle dra sig för att gå dit. Säger Katarina Fredriksson, småbarnsförälder i Tibro.