Lokala soldater i internationell storövning

Soldater från F 7 i Såtenäs, T 2 i Skövde och K 3 i Karlsborg kommer de närmaste veckorna att delta i en stor militärövning i Narviksområdet i Nordnorge, där militärer från elva nationer gemensamt ska träna fredsbevarande FN-operationer.

Övningen, kallad Cold response, leds av den norska försvarsmakten. Syftet är att träna fredsframtvingande och fredsbevarande operationer i FN- och Natoregi. 

Sverige deltar med 2 000 soldater. Det är den största styrkan hittills i en övning på internationell mark. 

Storbritannien deltar med den största styrkan i övningen, 3 000 soldater ur tredje kommandobrigaden.