Unik utbildning i adoptionskunskap

En ny och unik utbildning på högskolan i Skövde ska resultera i stärkt stöd till adopterade barn och deras adoptivföräldrar.
– Både barn som lämnas för adoption och föräldrarna har genomgått en ganska lång resa innan beslutet om adoption fattats. Ibland kan det bli en del svårigheter när de ska bilda sin familj. Personal behöver veta hur de ska möta de familjerna, säger Ulla Moberg på Adoptionsrådgivningen Skaraborg.

Utbildningen är på fem högskolepoäng och är i första hand till för personal på BVC, skolor och förskolor.

Kursen sätter barnet i centrum och studenterna får lära sig mer om hur adoptivbarn knyter an till sin nya omgivning och om språkprocesser.
Stor vikt läggs också vid adoptivföräldrarnas behov av stöd och uppföljning.