Små barn måste köa till logoped

I Falköpings kommun finns det ovanligt många skollogopeder, hela två stycken. Men de minsta barnen som ännu inte börjat skolan måste köa på sjukhuset i Skövde. Upp till 8 månader kan det ta att få hjälp med tal och språk svårigheter.

För bara ett år sedan var köerna betydligt längre berättar Sara Engström som är chefslogoped vid KSS.

Trots att vårdgarantin även gäller logopederna så tror Engström att det kommer dröja innan köerna blir kortare än 3 månader.

I samband med Europeiska Logopeddagen har skollogopederna i falköpings kommun idag haft öppet hus där de träffat föräldrar och barn som har frågor runt tal och språk.

-Det är viktigt att barnen lär sig tala ordentligt när de är små och det kan föräldrarna hjälpa till med genom att prata mycket med sina barn. Säger skollogoped Kristina Lindstad