Vara kommuns nya hästarena kan ge 200 jobb

Vara kommuns planer på Nordens största hästsportanläggning kan ge 200 jobb - om den byggs.
– Vi är bara initiativtagare. Kommunen kommer inte att gå in och driva en stor hästanläggning, säger kommundirektör Gert Norell i Vara.

Det är nu klart att Vara kommun får 3,5 miljoner kronor i EU-stöd för landsbygsutveckling. En projektledare ska anställas för att utreda möjligheterna att hitta finansiärer och hur tränarna ställer sig.

Enligt de storståtliga planerna ska det bli en huvudarena med plats för 3 000 åskådare plus utomhusbanor för både hopp- och dressyrtävlingar.

Dessutom blir det stallplatser för 150 hästar och hotell och restauranger. Den handlar om en satsning på 200 miljoner kronor.

Om hästanläggningen blir verklighet ska den börja byggas 2008, och den blir unik i Norden.
– Själva hästarenan ger 100 jobb. Indirekt skapas lika många jobb hos underleverantörer, hantverkare, jordbrukare och foderleverantörer, säger Gert Norell.