Muhammedteckningar tvingar Arla sänka mjölkpriset

Den dansk-svenska mejerijätten Arla Foods med fabriker i bland annat Götene och Skövde sänker mjölkpriset till bönderna med 4,1 öre per kilo mjölk som levereras till mejerierna.
Orsaken är att företaget hittills förlorat omkring en halv miljard kronor på bojkotterna i Mellanöstern mot Jyllands-Postens Muhammedteckningar.

Det beslöt styrelsen i samband med dagens sammanträde.

Mjölkpriset sänks från den 1 april.