Omvårdnadsnämnden i Skövde vill ha 28 miljoner extra

Omvårdnadsnämnden i Skövde vill ha närmare 28 miljoner extra i anslag för nästa års budget. Totalt vill man ha extra anslag på nästan 48 miljoner de tre kommande åren.

Anledning till att man behöver mer pengar nu är bland annat det faktum att under de närmaste tre åren så går ett 30-tal ungdomar inom lagen om särskilt stöd och service för funktionshindrade, LSS ur skolan och kommer då behöva gruppboende.

Dessutom behövs korttidsboende inom socialpsykiatrin. Man räknar även med ökade hyreskostnader på grund av ombyggnaden av äldreboendet Ekedal, samt ökade personalkostnader.

Det skriver Skaraborgs Läns Allehanda.