För lite social samvaro inom äldreomsorgen

De äldre i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har bara lovord för vårdkvaliten och personalens yrkeskunnande inom äldreomsorgen. Det visar en undersökning som presenterades på torsdagen.

Men det finns en genomgående kritisk synpunkt. Det finns för lite tid över för att prata patienter och personal emellan. Dialog och social samvaro är bristfaktorer.

I kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har det gjorts en undersökning om hur de äldre upplever kvaliteteten i vården och omsorgen i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Bland annat handlar det om vad de äldre men även de anhöriga tycker om maten, medicinhanteringen och personalen. Överlag får äldreomsorgen gott betyg i de tre kommunerna, men på en punkt behövs en förbättring.

Det vanliga samtalet börjar bli en bristvara i den hårt effektiviserade vårdapparaten. Och det är extra nödvändigt nu när kommunerna satsar allt mer av tid och resurser på vård i hemmet.

Det finns en uppenbar risk för att medicinskt välbehandlade gamla blir sittande isolerade i sina välstädade hem. Socialnämndens ordförande i Mariestad, Rune Skogsberg hävdar dock att en förbättring är på gång:

- Vi vill ge personalen möjlighet att disponera sin tid på så sätt att de kan umgås med brukare, säger Rune Skogsberg.