Nedläggning av Teglaskolan först 2010

Nedläggningen av grundskolan Teglaskolan i Skara kommer att skjutas på framtiden. Och det är inte längre aktuellt att riva skolan och flytta eleverna nästa år. Orsaken är att det inte finns tillräckligt med pengar till varken rivning eller ombyggnation av andra skolor just nu.

Men trots förseningen kan elever och skolpersonal - som upprepade gånger protesterat mot nedläggningen - inte andas ut. Nedläggningen ska bli av, men först 2010. Men Anna Bergsten från elevrådet på Teglaskolan är ganska nöjd ändå:

- Då har vi ju mer tid på oss att gå emot det. Så länge vi går i nian kommer vi fortsätta.

På torsdagen var ansvariga politiker inbjudna till skolan för att debattera nedläggningen tillsammans med elever i nian.

Nämndordförande Lars Johansson blev hårt ansatt av eleverna som krävde svar på frågan om varför informationen till elever och föräldrar varit bristfällig och vad kommunen egentligen kommer att tjäna på nedläggningen.

- Jag var förberedd på att beslutet skulle mötas av protester, men det kommer att stå fast, säger Lars Johansson.

Fastän eleverna i nian har lämnat skolan vid tiden för nedläggningen och inte själva berörs av förändringen så engagerar de sig. De menar att idrottsinriktningen i utbildningen är i fara när eleverna får längre väg till sportanläggningar som i sin tur tar värdefull skoltid. Som det är nu har Teglaskolans elever ett bra läge med närhet till planer för allt från fotboll till handboll och basket.

Protesterna handlar också om att eleverna i framtiden får gå kvar i samma skola från förskola upp till sjunde klass.

- Jag själv skulle aldrig vilja ha det så, att gå kvar ett år till i småskolan, säger Anna Bergsten.