Mångkulturfestival i Götene

Götene kommun vill anordna en mångkulturfestival i september. Planerna är att festivalen ska genomföras tillsammans med invandrarföreningar och studieförbund, och gärna med andra kommuner som medarrangörer.

Kostnaden beräknas till närmare en halv miljon kronor. Västra Götalandsregionen har redan beslutat om att bidra med 150 000 kronor.

Den övriga finansieringen är ännu inte klar.